Persondata ved rekruttering

Opplysningsplikt under rekruttering i forbindelse med søknad/CV som sendes til
Son Dyreklinikk AS

 

Hensikten med personopplysningene

Hensikten med å samle inn personopplysninger i denne anledning er å vurdere om du er en kvalifisert kandidat til en ledig stilling hos oss. Vi vil motta og behandle personopplysninger om deg. Det gjør at vi er dataansvarlige for slike personopplysninger. Vi vil behandle alminnelige personopplysninger om deg, men det kan også forekomme at vi behandler særlige personopplysninger. I denne teksten kan du lese mere om hvilke opplysninger vi behandler om deg når du søker en stilling hos oss.

Du finner våre kontaktopplysninger her:

https://sondyreklinikk.no/kontakt-oss/

 

Når vi mottar din søknad

De opplysningene som vil bli registrert vil være de personopplysninger som du selv har sendt oss og som fremgår av din søknad, CV og andre medsendte dokumenter.
Vi vil i ansettelsesprosessen vurderer hver enkelt søkers kvalifikasjoner i forhold til den annonserte stillingen. Når vi har lest søknadene, velger vi ut kandidater til intervjuer.
De søkerne som ikke blir kalt inn til intervju/samtale får tilbakemelding om dette.

 

Når vi har invitert deg til et intervju/samtale

I forbindelse med intervju vil vi kunne motta eventuelt ytterligere opplysninger om deg, som vi noterer til i bruk i den videre rekrutteringsprosessen.

 

Oppbevaring og sletting

Dersom du får avslag på din søknad, sletter vi de opplysningene som vi har registrert om deg innen12 måneder.  Om du blir ansatt, lagrer vi de opplysningene som har vært en del av rekrutteringsprosessen i din ansattmappe.

 

Oppbevaring av søknader med tanke om senere rekruttering

Hvis du får avslag, vil vi likevel dersom du samtykker kunne arkivere dine søknadspapirer for eventuelle senere ansettelser. Dette er med sikte på ledige stillinger som kan dukke opp i fremtiden. Du vil bli bedt om å gi ditt samtykke til dette, dersom vi ønsker å beholde din søknad utover den fastsatte tiden for lagring.

Andre mottakere som kan behandle dine opplysninger:
I forbindelse med en ansettelsesprosess kan det være andre som vil motta dine personopplysninger. Dette kan f.eks. være private rekrutteringsselskap dersom vi benytter det i den aktuelle prosessen. Det vil fremkomme tydelig av stillingsutlysningen hvem som er mottaker av søknaden.

 

Dine rettigheter

I forbindelse med den nye personopplysningsloven, følger også rettigheter for deg som søker.
Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg, og om ønskelig få disse utlevert.
Rett til innsigelse: Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Spørsmål rundt vår behandling av personopplysninger kan sendes via e-post til: post@sondyreklinikk.no

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighet til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktopplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no