Poliklinikk / Allmennpraksis

Vi har åpen poliklinikk i hele klinikkens åpningstid. Her utføres rutinebesøk som vaksiner, passutstedelse, tannsteinfjerning, ID merking og HD/AD røntgen med mer
Her kan du også få hjelp ved problemer som oppkast og diaré, halthet, kløe, kuttskader, betente bittsår, slapphet, redusert appetitt, økt tørst, osv. Enkle undersøkelser som blodprøver, urinprøver og røntgen kan utføres poliklinisk.

Dersom det er behov for videre utredninger eller operasjoner kan vi enten legge inn dyret for å utføre disse samme dag, eller avtale ny tid for å utføre dette senere.

Ring oss for oppsett av time.
Vi vil strekke oss langt for å hjelpe folk uten oppsatt time, men timebestillinger samt akutte pasienter vil bli prioritert før pasienter uten forhåndsbestilt time.

På klinikken behandler vi hund, katt, kanin, gnager og fugl

  • Poliklinikk / Allmennpraksis
  • Indremedisinske utredninger

  • EKG
  • Pelsstell
  • Tannbehandling

  • Eget laboratorium
  • Digital røntgen
  • Kirurgi

  • Butikk
  • Akutthjelp